09358835477 شهرمشهد

⚠️وسایلی که نباید آن ها را در خودرو و در دمای بالا رها کرد :

 

📌 فندک : فندک ها به علت داشتن قابلیت انفجار در دماهای بالا بسیار خطرناک هستند و رها کردن آنها داخل خودرو میتواند سبب آتش سوزی شود.

 

📌خودکار : میتواند در دماهای بالا ذوب شده و خودرو را جوهری کند در حالی که پاک کردن آن مشکل و پر هزینه است.

📌 قوطی های هوادار ( اسپری های رنگ، خوشبو کننده و...) : در دمای بالا امکان افزایش فشار درونی آنها و انفجار وجود دارد. )میتوانید برای اطلاعات بیشتر از آن به نوشته های روی بدنه آنها توجه کنید)

 

📌باتری : گرما میتواند سبب نشت اسید از باتری ها شده و اسید میتواند صندلی ها را سوراخ کرده و یا به وسایل داخلی صدمه زند.

 

📌 پلاستیک : پلاستیک در دماهای بالا میتواند ذوب شود (هرگز از بطری پلاستیکی که در خودرو رها شده است استفاده نکنید زیرا امکان دارد مواد شیمیایی بطری به درون نوشیدی تراوش کرده و به سلامتی ضرر زند)

 

📌ظرف های بنزین : زمانی که دمای خودرو به علت تابش خودرشید بالا میرود بخارات درون این ظروف زیاد شده و باعث افزایش فشار درون ظرف می شود. از آنجایی که امکان خروج بخارات وجود ندارد ظرف ها منفجر میشوند.(برای حمل بنزین و سوخت های دیگر باید از ظروف استاندارد استفده شود)

 

📌 نوشیدنی های گازدار : اگر در خودرو و در دمای بالا رها شوند امکان ترکیدن آنها وجود دارد.

منبع:barghcar.ir 


Login Form

بلوپرینت