09358835477 شهرمشهد

فن رادیاتور  پژو۴۰۵ پارس سمند 
 
✅بازدید از جعبه فیوز اصلی
 
✅بازدید از ایسیو و ارتباط آن با رله های BوC 
 
✅سنسور دمای آب
 
✅بازدید از سیستم کولر  و سوییچ سه کاره, و مقدار فشار گاز کولر
 
✅بررسی ارتباط کولر با ایسیو
منبع:
@barghcar_ir

Login Form

بلوپرینت