0 915 915 84 40 - 0 935 88 354 77  شهر مشهد

معرفی انواع سیستم مالتی پلکس خودرو پژو 206


پژو 206 مالتی پلکس فاز صفر


خودرو 206  فاز صفر با موتور TU5 مجهز به شبکه مالتی پلکس با 3 نود (Node) الکترونیکی به نامهای FN،CCN،ICN و تحت پروتکل CAN Low Speed مربوط به کلاس B می باشد.


سیستم مالتی پلکس خودرو 206 در فاز صفر ، مشابه خودرو رانا بوده، فقط نود MCN از لیست نودهای رانا حذف شده و شیشه بالابرها در شبکه مالتی پلکس نمی باشد.

 برای آشنایی بیشتر با سیستم مالتی پلکس فاز صفر ماکس و خرابی آن، میتوانید مقاله تعمیر CCN سمند را مطالعه کنید.

 

نود CCN

CCN مالتی پلکس

 

 

 

نود FN

 نود داخل موتور مالتی پلکس فاز صفر

 

 

 

نود ICN

 

پشت آمپر مالتی پلکس فاز صفر

 

 

 

 

 

 

پژو 206 اکوماکس کروز (ECO MUX) فاز یک


سیستم مالتی پلکس خودرو پژو 206 فاز یک تحت عنوان ECO MUX ، کاملا جدید بوده و توسط شرکت ایرانی کروز طراحی و اجرا گردیده است.لازم به ذکر است بسیاری از نقاط ضعف سیستم های پیشین طی تغییرات این فاز اصلاح و برطرف گردیده است.
پژو 206 جدید با موتور TU5 و گیربکس BE مجهز به شبکه مالتی پلکس دارای 7 نود الکترونیکی تحت پروتکل های CAN Low Speed و CAN High Speed می باشد.

سیستم مالتی پلکس ECO MUX اکروزنودهای FCM،MFD،HVAC،ICN تحت پروتکل CAN Low Speed مربوط به کلاس B میباشد.
قطعات (نودهای) ABS،Engine ECU،BCM در مدار CAN High Speed قرار گرفته اند.
کانکتور اتصال دستگاه عیب یاب به BCM نیز در مدار CAN High Speed قرار دارد.

 

 

 

 

تصویر نود FCM (FAM):

 FCM مالتی پلکس اکوماکس کروز

 

 

 

تصویر نود ICN

 ICN اکوماکس کروز

 

 

 

 

تصویر نود BCM (CBM)

 BCM 206 مالتی پلکس اکوماکس کروز

تصویر نود BCM و مجموعه رله ها و فیوز های بدنه

 

 

 

پژو 206 مالتی پلکس سازه پویش


سیستم اکوماکس سازه پویش دارای نودهای BCM،FCM،ICN،MFD،ECU،ABS می باشد.با این تفاوت که نود FCM آن به نام EBCM نیز شناخته می شود،لازم به توضیح است که نودهای این دو سیستم بجای یکدیگر قابل استفاده نیستند و لزوما تشابه نام آنها  به معنای یکسان بودن آنها نیست.


تصویر BCM اکوماکس سازه پویش

 

 BCM مالتی پلکس اکوماکس سازه پویش

تصویر FCM یا EBCM

نود FCM یا EBCM اکوماکس سازه پویشتصویر IPFRB جعبه فیوز داخل اتاق

 IPFRB مجموعه رله و فیوز اکوماس سازه پویش 206