09358835477 شهرمشهد

ادامه مطلب...

امروزه آینه برقی یکی از آپشن های آسایشی مهم خودروهای روز دنیا میباشد.در بیشتر خودروهای تولید خارج از کشور این آپشن استفاده شده است تا راننده بتواند هر زمان که بخواهد با زدن یک کلید آینه ها را بسته و یا باز کند.این امکان در زمانی که شما میخواهید از یک مسیر باریک که امکان برخورد آینه های بغل با اجسام یا دیوار های جانبی وجود دارد با جم کردن آنها با خیال آسوده عبور کنید.

زیر مجموعه ها