0 915 915 84 40 - 0 935 88 354 77  شهر مشهد

گیربکس اتوماتیک نصب شده بر روی خودروی دنا پلاس شامل خرابی های سیستم برق و سنسور ها و واحد کنترل گیربکس میشود.


سنسور های گیربکس اتوماتیک دنا پلاس

 • خرابی سنسور سیگنال محور خروجی
 • خرابی سنسور محور ورودی
 • خبرای دسته سیم و کانکتورها
 • مشکل قطعی تغذیه برق سنسور ها
 • خرابی در سنسور سرعت خودرو


تعویض دنده های غیر طبیعی

 • خرابی شیر برقی بلوک هیدرولیک
 • کیفیت روغن هیدرولیک
 • افت فشار روغن هیدرولیک
 • کم بودن حجم روغن هیدرولیک


مشکل در نمایش دنده ها

 • ایراد در کنترل یونیت گیربکس
 • ایراد در اتصالات باتری
 • ایراد در دسته سیم های گیربکس
 • تنظیم نبودن سلکتور دنده


شیر برقی solenoid

 • اتصالی با قطعی شیر برقی ها ساعتی
 • خرابی در دسته سیم گیربکس
 • خرابی در سوکت های دسته سیم