0 915 915 84 40 - 0 935 88 354 77  شهر مشهد

ادامه مطلب...

یک نمونه سریع از تکنیک های سریع که در طرح های تند و سریع میتوانید استفاده کنید.این تکنیک برای باز سازی یک اسکچ بی قاعده،عالی است.این تنها یکی از راه های سریع برای ایجاد ارتباط بین ایده های شما و دیگران است.نکته مهم پیدا کردن یکی از راه ها برای اینکه مردم بتوانند کار شما را درک کنند.

ادامه مطلب...

این آموزش مراحل پیچیده رندرگیری از خودرو در نرم افزار فوتوشاپ را نمایش میدهد. شروع کار با اسکتچ دستی و استفاده از انواع براش،ابزار،بعضی از لایه ها و فیلتر های از پیش تعیین شده را همراه با تصویر میباشد.

مترجم:مجید دادخواه

بلوپرینت