09358835477 شهرمشهد

  • slide1
  • slide2

این کتاب آموزشی با استفاده از تصاویر زیبا به شکلی جالب پرسپکتیو 1 نقطه،2نقطه و 3نقطه ای را نمایش میدهد.تصاویری از چندین نمونه طراحی هایی که به واقعیت پیوسته اند.        

آموزش پرسپکتیو

 

  دانلود فایل آموزش پرسپکتیو+pdf


Login Form