09358835477 شهرمشهد

  • slide1
  • slide2

کتاب آموزش پرسپکتیو با نام Perspective Made Easy نوشته Ernest R.Norling (ارنست نورلینگ) که به زبان انگلیسی است،در چندیدن مرحله ااصول پرسپکتیو را بطور کامل و همراه با تصاویر گویا توضیح داده است.

در این کتاب میخوانیم:

افق،نقطه ناپدید شونده،خط دید،خطوط موازی،خطوط موازی وابسته به نقطه گریز،دو نقطه گریز،پرسپکتیو یک نقطه، پرسپکتیو دو نقطه، پرسپکتیو سه نقطه،پرسپکتیو دایره،رسم بیضی و خیلی از مباحث دیگر که در رسم پرسپکتیو کمک میکند.

اگر شما به زبان انگلیسی مسلط نیستید نگران نباشید.با نگاه به تصاویر این کتاب 60 تا 70 درصد از مفاهیم آنرا متوجه میشوید.در صورتی که کتاب قبلی که در همین موضوع و به زبان فارسی در سایت قرار داده بودم را خوانده باشید.

دانلود فایل pdf


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form