09358835477 شهرمشهد

ادامه مطلب...

معرفی انواع سیستم مالتی پلکس خودرو پژو 206


پژو 206 مالتی پلکس فاز صفر


خودرو 206  فاز صفر با موتور TU5 مجهز به شبکه مالتی پلکس با 3 نود (Node) الکترونیکی به نامهای FN،CCN،ICN و تحت پروتکل CAN Low Speed مربوط به کلاس B می باشد.

ادامه مطلب...

این سیستم با نام اکوماکس سازه پویش شناخته میشود که دارای نودهای ABS و ECU،MFD،ICN،EBCM،BCM می باشد.

نود (BODY CONTROL MODULE) BCM نود مرکزی می باشد که با تمام نودها در ارتباط می باشد.

ادامه مطلب...

آمپر کشیدن بیش از حد مجاز برخی از مصرف کننده ها یا گیر مکانیکی آنها در خودروهای با سیستم مالتی پلکس می تواند منجر به ایجاد تغییراتی در پارامترهای مربوط به پیکربندی نودها گردیده و یا اینکه باعث قطع عبور جریان از نود مربوطه به مصرف کننده شود. 

به طور مثال اتصال کوتاه چراغ های عقب، گیر مکانیکی موتور شیشه بالابر و یا پمپ شیشه شوی برقی در خودروهای جدید که هر کدام می تواند باعث اختلالاتی را در سیستم الکترونیکی خودرو بوجود آورد.