0 915 915 84 40 - 0 935 88 354 77  شهر مشهد

ادامه مطلب...

سیستم انتقال قدرت در خودروها شکل های گوناگونی دارد.از گیرکس های دستی گرفته تا گیرکس های اتوماتیک ، CVT و دو کلاچه.گیربکس های دو کلاچه نوعی گیربکس دنده ای مورب با دنده های سنکرون و ماهک میباشند اما با دو مجموعه دنده ورودی زوج و فرد و دو صفحه کلاچ در یک دیسک که هر کدام از این صفحه ها به یکی از این شافتهای هرزگرد متصل میباشد.